CyberCar

-> Technika, Łączność, telekomunikacja, IT <>

Działy firmowe

Wiadomości


Szkolenia UAVO RPAS

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT

Szkolenia z Ustawy o ochronie danych osobowych

Odzyskiwanie danych 

MYSQL Płatnika

Szkoła latania X-Dron

Reklama

To miejsce czeka na Ciebie

ponad 1500 wejść dziennie

Bazy danych MYSQL i Acces

W ostatnim czasie nasilają się problemy, które związane są ściśle z bazami danych.

O ile w internecie można znaleźć oprogramowanie odzyskujące hasła do baz danych w MS Acces, to już do bazy MYSQL niestety potrzebna jest wiedza, oparta na znajomości struktur tabel, ich zarządzania , zapytań do baz danych, organizacji na serwerze itp.

Pomogliśmy już kilku dużym firmom , które po przejęciu lub wchłonięciu firm mniejszych nie otrzymały haseł do baz danych z których korzysta program Płatnik. Nowi właściciele otrzymali tylko hasła do Płatnika, co nie ma nic wspólnego z bazą danych. Wielu „informatyków” wprowadza hasło do płatnika podczas instalacji myśląc że, to będzie hasło do baz danych i programu Płatnik, zapominając po dłuższym czasie, jakie ono było. Hasło do programu płatnik jako administrator jest inne od hasła nadanego dla baz danych, o ile zostało ono dla bezpieczeństwa zmienione. Bez hasła do bazy danych nie będziemy mogli się zalogować, oraz jej podłączyć do czystego serwera, lub podłączyć do już istniejącej innej bazy, jako kolejny symbol do wyboru płatnika.

Masz problem z odzyskaniem bazy, nie masz hasła, musisz wykonać migrację ...

Zgłoś się do NAS...

Opracowaliśmy prostą metodę przenoszenia baz danych MYSQL, pomijając zabezpieczenia nakładane przez program Płatnik, łącznie z wersją 9. Cała operacja trwa do 60min i jest bezpieczna, oraz nie wymaga przygotowań. Baza danych zostaje przeniesiona w nowe miejsce z nowymi danymi i hasłami, które przekazujemy po wykonaniu zadania.