CyberCar

-> Technika, Łączność, telekomunikacja, IT <>

Działy firmowe

Wiadomości


Szkolenia UAVO RPAS

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT

Szkolenia z Ustawy o ochronie danych osobowych

Odzyskiwanie danych 

MYSQL Płatnika

Szkoła latania X-Dron

Reklama

To miejsce czeka na Ciebie

ponad 1500 wejść dziennie

Drony UAVO

Szkoła Latania X-DRON .pl zaprasza do odbycia szkolenia praktycznego i teoretycznego przygotowującego do zdobycia świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami wykonywania lotów VLOS i BVLOS.

Członkowie Stowarzyszenia X-Dron szkolenia mają wliczone w członkostwo.

Dodatkowo przygotujemy do egzaminu na Świadectwo Operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.


Zgodnie ze znowelizowanym prawem lotniczym aby wykonywać loty platformami bezzałogowymi w celach innych niż sportowe lub rekreacyjne, należy posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO. Oznacza to, że wykonując usługę fotografii lub filmowania z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego, należy posiadać uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Nasze 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu modeli RC pomoże usprawnić Państwa działania w zakresie fotografii lotniczej, filmowania z pokładu urządzeń bezzałogowych. Dysponujemy najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi w oparciu o własne pomysły jak i opracowania innych producentów. Doradztwo w zakresie doboru i programowania urządzeń pokładowych, oraz sprzętu do sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi, przesyłaniem obrazu, automatyką lotu, łączności radiowej.


Oferujemy profesjonalne szkolenie praktyczne i teoretyczne, którego zakres obejmuje wiedzę i umiejętności wymagane przez ULC.

Przedmioty szkolenia teoretycznego na sali wykładowej ( indywidualne lub grupowe )

1. Podstawy prawa lotniczego,
2. Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia,
3. Zasady wykonywania lotów,
4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów,
5. Podstawy meteorologii,
6. Urządzenia nawigacyjne i stabilizujące lot bezzałogowego statku powietrznego,
6. Wiedza ogólna o bezzałogowych statkach powietrznych,

7. Urządzenia FPV, zastosowanie, parametry urządzeń, parametry lotu, loty poza zasięg wzroku,
8. Podstawy elektroniki i elektrotechniki wykorzystywanej w bezzałogowych statkach powietrznych,


Przedmioty szkolenia praktycznego w terenie (indywidualne lub grupowe )


1. Przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu,
2. Ocena zdolności do lotu bezzałogowego statku powietrznego,
3. Planowanie lotu bezzałogowego statku powietrznego,
4. Analiza strefy wykonywanego lotu,

5. Planowanie awaryjnego lądowania,
6. Zabezpieczenie strefy wykonywanego lotu,
7. Zgłaszanie chęci odbycia lotów w odpowiednie miejsca,
8. Obsługa bezzałogowego statku powietrznego po wykonanym locie.

Dodatkowo.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne operatora urządzeń radiokomunikacyjnych w służbie lotniczej                (indywidualne lub grupowe )

1. Zasady bezpieczeństwa w prowadzeniu łączności lotniczej,
2. Frazeologia w łącznościach lotniczych,
3. Urządzenia radiokomunikacji lotniczej, klasyfikacja, parametry techniczne,
4. Zakresy częstotliwości, podziały, kanały , lotniska, radiolatarnie, 
5. Bezpieczeństwo łączności w strefach kontrolowanych,
6Podstawowa obsługa wybranych urządzeń przenośnych do nawiązywania łączności lotniczej,