CyberCar

-> Technika, Łączność, telekomunikacja, IT <>

Działy firmowe

Wiadomości


Szkolenia UAVO RPAS

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT

Szkolenia z Ustawy o ochronie danych osobowych

Odzyskiwanie danych 

MYSQL Płatnika

Szkoła latania X-Dron

Reklama

To miejsce czeka na Ciebie

ponad 1500 wejść dziennie

Usługi w zakresie detektywistyki i wywiadu elektronicznego


Wywiad elektroniczny, to nie tylko sprawdzenie czy w pomieszczeniu znajduje się urządzenie podsłuchowe, rejestrujące obraz bądź monitorujące ruch, to w pewnym sensie Walka Radiowo elektroniczna. W tego rodzaju walce zapewniamy również bezpieczeństwo elektroniczne podczas odbywających się tajnych zebrań, odpraw gdzie mogą zapadać ważne dla bezpieczeństwa firmy lub pojedynczych ludzi decyzje. Tak więc możemy wykrywać urządzenia podsłuchowe, rejestrujące obraz lub monitorujące ruch, znajdujące się w obiektach, pojazdach lub innych miejscach, oraz możemy zabezpieczać przed tego rodzaju działaniem. Warto też zwrócić uwagę na techniczne środki łączności i ocena ryzyka ich wykorzystania do działań w firmie.

Wywiad informatyczny, ma na celu zdobycie materiałów dowodowych z urządzeń i nośników elektronicznej wymiany informacji, odzyskiwanie skasowanych materiałów sprawdzanie słabych punktów zabezpieczeń komputerów osobistych, sieci informatycznych i ich elementów składowych.

Wywiad handlowy, jest prowadzony w celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji na podstawie zebranych materiałów dowodowych prowadzonych, między innymi poprzez stosowanie metod którymi się posługujemy w drodze zdobywania materiału dowodowego.

Monitoring, to proces w którym monitorujemy ruch ludzi, pojazdy oraz stan obiektów objętych monitoringiem w celu zdobycia materiału dowodowego. Zebrane materiały są analizowane w naszym laboratorium, w którym przeprowadzamy szereg badan w wyniku których, otrzymujemy materiał dowodowy. W skład monitoringu wchodzą równierz usługi z zakresu wywiadu elektronicznego i informatycznego.

Analiza wiarygodności pracownika, prowadzona jest w celu ustalenia lojalności wobec pracodawcy. W dzisiejszej pogoni za pracą, pieniędzmi dochodzi między innymi do pozyskiwania dochodów przez pracownika, które są zapłatą za posiadane informacje o firmie w której jest zatrudniony. W wyniku takiego działania zwanego wywiadem gospodarczym lub handlowym firmy zatrudniające takich pracowników odsłaniają swoje strategiczne plany i tajemnice handlowe. Są znane też przypadki wykorzystywania zasobów pracodawcy do prowadzenia własnej działalności lub na rzecz innego podmiotu. Takie objawy niesubordynacji pracownika mogą doprowadzić do utraty pozycji firmy na rynku.

Audyt bezpieczeństwa, prowadzony jest przez naszą firmę w celu wychwycenia wszelkich nieprawidłowości wynikających ze złego zainstalowania, używania, modernizowania, i konserwacji urządzeń informatycznych oraz urządzeń łączności i monitoringu, w tym obieg i przechowywanie dokumentacji. W wyniku kontroli prowadzone są działania z których sporządzane są notatki, na podstawie których tworzony jest raport. W raporcie zleceniodawca otrzymuje wykaz nieprawidłowości napotkanych podczas działań, wyniki testów przeprowadzanych na urządzeniach, ocenę ryzyka utraty danych i inwigilacji zewnętrznej oraz zalecenia mające na celu poprawę obecnego stanu sytuacji. W niektórych przypadkach służymy pomocą z zakresu usług naszej działalności w trybie stałej współpracy.